L´AURA Poděbrady

Oáza světla, harmonie duše, vznešenost ženy…

Oáza světla, harmonie duše, vznešenost ženy…

L´aura Poděbrady psychoterapie

- představujeme naše profesionální psychoterapeuty:

L´aura Poděbrady - služby - psychoterapie - Kateřina Vašíčková

Nabízím psychoterapeutickou podporu pro jednotlivce i páry.

Při poradenské a terapeutické práci s klienty považuji za nejdůležitější vytvářet bezpečný prostor, vztah postavený na vzájemné důvěře, úctě, laskavosti, porozumění a respektu. Důležitou zásadou je také naprostá diskrétnost.

L´aura Poděbrady - služby - psychoterapie - Renata Kyselová

Mgr. Renata Kyselová

Kraniosakrální terapie - Cesta k srdci

Dovolte mi nabídnout Vám kraniosakrální ošetření v prostoru klidu a ticha, kde se můžete setkat se svou životní silou a podpořit své zdraví. Při ošetření nastává stav, kdy vlastní seberegulační a regenerační mechanismy prohlubují v organismu stav zdraví a přirozené rovnováhy. Ošetření je celostní a děje se v prostoru přijetí a bezpečí, kde klient a jeho tělo vedou mé vnímání přes ruce, jež se jemným dotykem orientují na těle. Klient zůstává celou dobu ošetření oblečený a já se ladím dotykem na pohyby vnitřních struktur, fascií, orgánů. Vnímám projevy životních sil, které nazýváme Dech života. Jsou to rytmické pohyby podobné přílivu a odlivu, které lze cítit kdekoli na těle. Pokud je proudění a rytmus pravidelný, je v těle přítomno celkové zdraví. V opačném případě nabízím tělu přes vnímavé doteky odstranění bariér a otevření prostoru ke znovunalezení vnitřní rovnováhy.

Kraniosakrální terapie se nezabývá nemocí a symptomy, spíše se orientuje na zdraví a jeho podporu v rámci celého organismu a pracuje s vnitřní inteligencí těla, které se neustále orientuje k rovnováze, pokud nejsou v těle zásadní bloky a bariery, které tomuto stavu brání. Důvěřovat vnitřnímu plánu zdraví, vytvořit mu prostor a nechat se jím vést k uvolnění stresů a traumat těla a duše, to je cesta, kterou nabízí tento holistický přístup. Ošetření je vhodné pro všechny věkové kategorie. Nejčastěji klienti ošetření vyhledávají kvůli uvolnění stresu, před nebo po operacích, chronických bolestech, psychosomatických potížích, poruchách zraku, sluchu, úzkostech, atd. Dále je ošetření vhodné při osobním rozvoji vědomí, citlivosti a vnímavosti těla, jako podpora těhotných žen a mnoho dalších životních situací a stavů. Pro mnohé je to ideální možnost procítit své tělo a duši a spočinout v klidu přítomného okamžiku.